Popular Posts

Monday, January 15, 2018

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng NgọcFrom: Lannie Le <

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng NgọcNgm li s đi, tôi thy hình như hu hết chúng ta chng bao gi thc sng. Lúc còn tr, ta mơ ước tương lai, sng cho tương lai.
Nghĩ rng phi đt cái này cái n, có được cái kia cái khác mi là sng.
Khi có tui, khi đã có được cái này cái n, cái kia cái khác thì ta li sng cho quá kh!
Hm! Nh mong cho mau ln, ln mong cho nh li.
Qu là lý thú! Tóm li, ta chng biết quý nhng giây phút hin ti.

Mt người 60, tiếc mãi tui 45 ca mình, thì khi 75, h s tiếc mãi tui 60, ri khi 80, h s càng tiếc 75! Vy ti sao ta không nghĩ ta đang cái tui tuyt vi nht ca mình li không yêu thích nó đi, sao c phi.... nguyn ra, bt mãn vi nó.
Có phi ti nghip nó không? Ta đang cái tui nào thì nht đnh tui đó phi là tui đp nht ri, không th có tui nào đp hơn na!

Còn đi vi các v ph n cũng có khi gt gm mình chút đnh như đi gii phu thm m chng hn. Xóa ch này, bơm ch n, lóc ch kia.
Nhưng nhc mi vn c nhc mi, loãng xương vn c loãng xương, tim mch vn c tim mch...
Thân th ta c tiến trin theo mt "l trình" đã được vch sn ca nó, không cn hi han ta, không cn biết ta có chu không! Mà hình như, càng nguyn ra, càng bt mãn vi nó, nó càng làm d.

Trái li, nếu biết thương yêu nó, chiu chung nó mt chút, biết cách cho nó ăn, cho nó ngh, biết cách làm cho xương nó cng cáp, làm cho mch máu nó thông thoáng, làm cho các khp nó trơn tru thì nó cũng s t tế vi ta hơn.
T ngày "thế gii phng" thông qua internet, ta còn sng vi đi sng o.
Ta ngi đây vi người nhà nhưng chuyn trò vi mt người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, gin d, âu yếm vi mt người nào khác nơi xa.
Khi bt li câu chuyn vi mi người bên cnh thì nhiu khi đã l nhp!

Hiu ra nhng điu tm thường đó, tôi biết quý thi gian hơn, quý phút giây hin ti, đây và bây gi hơn.
Nh vy mà không có thì gi cho già na! Hin ti vi tôi thì không có già, không có tr, không có quá kh v lai.
Dĩ nhiên, không phi trn chy già mà hiu nó, chp nhn nó, thưởng thc nó.
Khi biết "enjoy" nó thì qu có nhiu điu thú v đ phát hin, đ khám phá.

T ngày biết thương "thân th" ca mình hơn, t tế vi nó hơn, thì có v tôi... cũng khác tôi xưa.
Tôi biết cho thân th ca mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cn phi cười cười nói nói trong lúc ăn.
Món gì khoái khu thì ăn, chay mn gì cũng tt. Cá khô, mm ruc gì cũng được, min là đng nhiu mui quá!

Mt người bn tôi mc bnh "ăn không được", "ăn không biết ngon" vy mà vn béo phì, đi không ni, là bi vì các con thương ông quá, mua toàn sa M mc tin cho ung! Sa giàu năng lượng, nhiu cht béo b quá, làm sao còn có th ăn ngon, làm sao không béo phì cho được?

Giá ông nghèo mt chút còn hay hơn! Cá kho qut, rau mung mà tt, min ông ăn thy ngon, thy sướng! Tôi cũng biết cho thân th ca mình ng hơn.
Ng đy gic, đ gic. Ng đ gic là cơ hi tt nht cho các tế bào não phc hi, như sc pin vy.
Sc không đ mà đòi pin ngon lành sao được!

By trăm năm trước, Trn Nhân Tông viết:
Cơ tc xan h khn tc miên! (Đói đến thì ăn, mt ng lin!)
trong bài Cư trn lc đo, ( đi mà vui đo)! 
Ông là v vua nhà Trn sm nhường ngôi cho con, lên tu núi Yên T, T sư thin phái Trúc Lâm.
Tu hành như vy mà khi quân Nguyên xâm ln nước ta, ông lin xung núi, ra tay dp gic, xong, phi tay lên núi tu tiếp!

Mi người có đng h sinh hc ca riêng mình, không ai ging ai, như vân tay vy, cho nên không cn bt chước, ch cn lng nghe mình.
Phương pháp này, phương pháp n ca người này người kia bày v chng qua cũng ch đ tham kho, nm ly nguyên tc chung thôi, ri áp dng vào hoàn cnh riêng c th ca mình, tính cách mình, sinh lý mình.
Phương pháp nào có s ép buc cng ngc quá thì phi cnh giác!

Nên nh rng ti tui nào đó, tai ta s bt đu kém nhy, mt bt đu kém tinh, đu óc bt đu kém sc so.
Tai kém nhy đ bt nghe nhng điu chướng tai.
Mt kém tinh đ bt thy nhng điu gai mt.
Đu óc c sc so hoài ai chu cho ni!
Tuy vy, tai kém mà mun nghe gì thì nghe được, không thì đóng li; mt kém mà mun thy gì thì thy được, không thì khép li.
Thế là "căn" hết tiếp xúc được vi "trn".
T dưng không tu hành gì c mà cũng như tu, cũng thc tp ưng vô s tr nhi sanh k tâm!

Ri mt hôm đp tri nào đó ta còn có th phát hin mt mình chng nhng nhìn kém mà còn thy nhng ngôi sao lm chm, nhng lm đm hoa trên bu tri trong xanh vi vi kia.
Nếu không phi do mt th bnh mt nào đó thì đây hn là hin tượng thoái hóa ca tui già, nói nôm na là mt xài lâu quá, hết thi hn bo hành.

Cái mà người xưa gi là "hoa đm hư không" chính là nó.
Tưởng hoa đm ca tri, ai dè trong mt mình! Chính cái "tưởng" ca ta nhiu khi làm hi ta.
Biết vy ta bt mt thì gi cho nhng cuc tranh tng, bt tiêu hao năng lượng vào nhng chuyn hơn thua.
Dĩ nhiên có nhng chuyn phi ra ngô ra khoai, nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trng ý kiến người khác, biết chp nhn và nhìn li mình.

Khi 20 tui người ta băn khoăn lo lng không biết người khác nghĩ gì v mình.
Đến 40 thì ai nghĩ gì mc h.
Đến 60 mi biết ch có ai nghĩ gì v mình c!
Tóm li, chp nhn mình là mình và t bi vi mình mt chút.
Có l như vy hay hơn cho mình.


BS. Đỗ Hồng Ngọc


Virus-free. www.avast.com

__._,_.___

Posted by: Truc Chi 

Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List